بلاگ

آخرین یادداشت ها

بهمن
دی
تکنیک-سلفژ

سلفژ چیست؟

سلفژ تکنیک سلفژ، تکنیکی در موسیقی میباشد که هر فردی که در این حوزه فعالیت دارد (خواننده یا نوازنده)، بایستی آن را یاد بگیرید و تسلط کافی بر آن داشته باشد. اگر ...

پدال-پیانو

پدال پیانو

پدال پیانو پدال‌ پیانو اهرمی می باشد که صدای پیانو را به راههای گوناگون تغییر می‌ دهند. زمانی که روی صندلی پیانو قرار می گیرید. امکان اینکه از این سه پدال در پ ...

آذر